Anunturi

ANUNȚ DE MEDIU

CONSILIUL LOCAL FRUMUŞENI titular al proiectului „EXTINDERE REŢEA APĂ LOCALITATEA FRUMUȘENI, JUD. ARAD” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare – Nu se supune evaluării impactului asupra mediului – de către Agenția pentru Protecția Mediului Arad în cadrul procedurii de evaluarea impactului asupra mediuluiși de evaluare adecvată, pentru proiectul menționat mai sus, propus a fi implementat în loc. Frumușeni, FN, (teren intravilan , străzi), jud. Arad.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Arad, str. Splaiul Mureş, FN, jud. Arad, de luni – vineri, între orele 800-1600, precum și la următoarea adresă de internet www.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observațiila proiectul deciziei de încadrare în termen de cinci zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 28.06.2017