Anunturi

ANUNT CONCURS MUNCITOR NECALIFICAT


DISPOZITIA nr 68 din 26.09.2019 afisaj electoral alegeri prezidentiale noi 2019


ANUNȚ

de participare la licitația publică deschisă pentru concesionarea serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale în comuna Frumușeni, Județul Arad

 

1.      1. Denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax şi adresa de e-mail ale autorităţii contractante: COMUNA FRUMUȘENI, LOC. FRUMUȘENI nr. 379, FRUMUȘENI, judeţul ARAD, telefon 0257455250, fax 0257455252, email contact@frumuseni.ro.

2.      2. Denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax şi adresa de e-mail ale biroului de la care se poate solicita documentaţia de atribuire. Dacă este cazul, costul şi condiţiile de plată în vederea obţinerii documentaţiei de atribuire: 2. Compartimentul urbanism din cadrul Primăriei comunei Frumușeni, cu sediul in Frumuseni, nr.379, Judetul Arad, tel. 0257455250, fax 0257455252, e-mail: contact@frumuseni.ro. Documentația de atribuire, în format electronic, este pusă, cu titlu gratuit, la dispoziția ofertanților care au înaintat o solicitare în acest sens,

3.      3. a) Locul prestării serviciilor: conform documentației de atribuire.

4.      b) Obiectul concesionării; natura şi dimensiunea prestărilor: Serviciul de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale, în baza H.G. nr.209/2019, reprezentând ansamblul activităților și operațiunilor desfășurate de către concesionar pentru sau în legătură cu activitatea de distribuție a gazelor naturale în perimetrul concesiunii, respectiv satele Aluniș și Frumușeni, comuna Frumușeni, Județul Arad, inclusiv construcția, exploatarea, dezvoltarea și reabilitarea sistemelor de distribuție a gazelor naturale și utilizarea acestora, conform precizărilor din caietul de sarcini. Temeiul legal: art.8 din H.G. nr.209/2019.

5.      c) Termenul de finalizare sau durata contractului: 49 de ani.

6.      4. a) Termenul de depunere a ofertelor: 26/11/2019, Ofertele se depun până în data de 26.11.2019, ora 15.00.

7.      b) Adresa la care trebuie transmise ofertele: Primăria Frumușeni, satul Frumușeni, comuna Frumușeni, nr.379, Județul Arad, tel.0257455250, fax 0257455252, e-mail: contact@frumuseni.ro.

8.      c) Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele: limba română.

9.      d) Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 27/11/2019, Ofertele vor fi deschise în data de 27.11.2019, la ora 12.00.

10.  5. Condiţiile personale, tehnice şi financiare pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii: conform documentației de atribuire.

11.  6. Criterii utilizate la atribuirea contractului: conform documentației de atribuire.

12.  7. După caz, procentajul minim din lucrări care trebuie acordat părţilor terţe: conform documentației de atribuire.

13.  8. Data trimiterii spre publicare a anunţului de participare: 02/10/2019

14.  9. Denumirea şi adresa organismului competent de rezolvare a contestaţiilor şi, după caz, de mediere. Informaţii exacte privind termenele de depunere a contestaţiei şi, după caz, denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax şi adresa de e-mail ale biroului de la care se pot obţine aceste informaţii: Tribunalul Arad, Sectia Contencios Administrativ, cu sediul în Arad, Blvd. Vasile Milea, nr.2, județul Arad, cod poștal 310131, tel. 0257250114, fax 0257251700, e-mail: tr-arad@just.ro.