Registrul Agricol

INFORMATII


Compartiment: REGISTRUL AGRICOL
Responsabil: inspector Ioan Banci

CONTACT
Tel:  0257/455250
Fax:  0257/455 252
E-mail:  contact@frumuseni.ro

Compartimentul Registrul Agricol are următoarele atribuţii specifice conform legislaţiei în domeniu în vigoare (O.G. nr. 28/2008 privind registrul agricol probată cu modificările/completările făcute prin Legea 98/2008, Legea 18/1991 privind fondul funciar, Legea 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, Legea 16/1994 a arendării, HG nr.661/2001 privind procedura de eliberare a certificatului de producător etc.):

 • - întocmirea şi ţinerea la zi a registrelor agricole. Registrul agricol constituie documentul oficial de evidență primară unitară în care se înscriu date privind:
 • - componența gospodăriei/exploatației agricole fără personalitate juridică;
 • - terenurile aflate în proprietatea gospodăriei;
 • - animale aflate în proprietatea gospodăriei/explatației agricole.
 • - eliberarea documentelor doveditoare privind proprietatea asupra animalelor și a păsărilor;
 • - eliberarea/vizarea atestatelor de producător și eliberarea carnetelor de comercializare, în vederea valorificării de către producătorii agricoli, persoane
 • fizice, a produselor agricole proprii și de exercitare a comerțului cu aceste produse;
 • - eliberarea adeverințelor privind calitatea de producator agricol;
 • - starea materiala pentru situații de protecție socială, pentru obținerea unor drepturi materiale și/sau bănești;
 • - emiterea documentelor doveditoare privind categoria de folosință a suprafețelor de teren și de evidență a efectivelor de animale în vederea solicitării de plăți în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri plăți directe, ajutoare naționale, tranzitorii în domeniul vegetal și zootehnic inclusive în sectorul apicol, sprijin pentru dezvoltare rurală, măsuri de piață, precum și alte forme de sprijin finanțate din fonduri europene și din bugetul național;
 • - operarea modificărilor in Registrul Agricol ca urmare a vânzărilorcumpărărilor, moştenirii, donaţii, schimbări ale categoriilor de folosinţă a terenurilor;
 • - verifică în teren reclamaţiile şi sesizările privind registrul agricol;
 • - relaţii cu publicul privind registrul agricol;
 • - alte situații care au la bază informații cuprinse în registrul agricol;
 • - participă la intocmirea documentatiei privind punerea in aplicare a Legii 18/1991 privind fondul funciar, a Legii 169/1997, a Legii 1/2000 , a Legii nr.247/2005, precum și unele măsuri adiacente;
 • - înregistrarea si tinerea evidenţei contractelor de arendare conform legii 16/1994;
 • - participarea la punerea in posesie a terenurilor restituite fostilor proprietari sau altor persoane indreptatite de legislatia in viguare;
 • - înregistrarea si asigurarea evidentei titlurilor de proprietate eliberate in baza in baza legilor fondului funciar.

 DOCUMENTE (12)


Solicitare atestat producător şi carnet comercializare produse
Data publicare: Joi, 09 Aprilie, 2020 10:12

Înscrierea în Registrul Agricol
Data publicare: Joi, 09 Aprilie, 2020 10:12

Declaratie registru agricol P.J
Data publicare: Joi, 09 Aprilie, 2020 10:11

Declaratie registru agricol P.F
Data publicare: Joi, 09 Aprilie, 2020 10:11

Cerere eliberare carnet de comercializare a prod
Data publicare: Joi, 09 Aprilie, 2020 10:11

Cerere eliberare atestat producator
Data publicare: Joi, 09 Aprilie, 2020 10:11

Cerere eliberare adeverinta
Data publicare: Joi, 09 Aprilie, 2020 10:10

ANEXA1B Oferta de vanzare teren pentru persoane fizice si juridice
Data publicare: Joi, 09 Aprilie, 2020 10:10


Acest site foloseste cookies pentru a imbunatati experienta ta de navigare. Pentru mai multe detalii referitoare la cum folosim datele tale si la drepturile tale te invitam sa citesti: Politica de cookies sau/si Politica de Confidentialitate si dorim sa confirmi acordul tau.